Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook