Mỗi bạn học si" /> Mỗi bạn học si" />

Mỗi bạn học sinh giỏi sẽ được thưởng \(5\) quyển vở. Hỏi để chuẩn bị phát phần thưởng cho \(10\) bạn như vậy thì cô giáo cần mua bao nhiêu quyển vở ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook