Mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ mang tên một Anh hùng!”

Câu nói trên nhắc đến địa danh lịch sử nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook