Một ca-nô rời bến chuyển động thẳng đều. Đầu tiên, ca-nô chạy theo hướng nam bắc trong thời gian $2$ phút $40$ giây rồi tức thì rẽ sang hướng đông tây và chạy thêm $2$ phút với vận tốc như trước và dừng lại. Khoảng cách từ nơi xuất phát tới nơi dừng lại là $1km$. Vận tốc của ca-nô là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook