Một cặp vợ chồng sinh được 2 người con có nhóm máu AB và O. Kiểu gen của cặp vợ chồng đó là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook