Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính $R = 30m$, với vận tốc $54 km/h$. Gia tốc hướng tâm của chất điểm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook