Một chiếc thuyền nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết \(\alpha = {30^0}\), lực căng của dây \(T = 50N\). Lực do gió và nước tác dụng lên thuyền có giá trị:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook