Một con lắc lò xo dao động điều hòa tự do với tần số f = 3,2Hz. Lần lượt tác dụng lên vật các ngoại lực bt tuần hoàn \[{{F}_{1}}cos\left( 6,2\pi t \right)\text{ }N,\text{ }{{F}_{2}}cos\left( 6,5\pi t \right)\text{ }N,\text{ }{{F}_{3}}cos\left( 6,8\pi t \right)\text{ }N,\text{ }{{F}_{4}}cos\left( 6,1\pi t \right)\text{ }N.\] Vật dao động cơ cưỡng bức với biên độ lớn nhất khi chịu tác dụng của lực

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook