Một đa giác có số đường chéo là $54$ thì có số cạnh là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook