Một điện cực phẳng bằng nhôm được rọi bằng bức xạ tử ngoại có bước sóng λ = 0,45μm. Bên ngoài điện cực có một điện trường cản có cường độ E = 1100V/m. Giới hạn quang điện của nhôm là 0,5μm. Electron quang điện sẽ rời xa bề mặt điện cực một khoảng cực đại là

         

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook