Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần \[r=100\sqrt{2}\,\,\Omega \] độ tự cảm L = 0,191 H với một tụ điện có điện dung \[C=\frac{1}{4\pi }mF\] và một biến trở R có giá trị thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch \[u=200\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)\,V\].  Thay đổi giá trị của R để công suất tiêu thụ trong mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất trong mạch khi đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook