Một gen có số lượng Nucleotit là 6800. Số chu kỳ xoắn của gen theo mô hình Watson-Cric là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook