Một gen tự nhân đôi n lần liên tiếp sẽ tạo ra được bao nhiêu gen giống nó?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook