Một hình chữ nhật có diện tích là $24\,c{m^2}$, chiều dài là $8\,cm$. Chu vi hình chữ nhật đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook