Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là\[53,5\text{ }c{{m}^{2}}\] , quay đều với tốc độ góc là 3000 vòng/phút quanh trục xx’ trong một từ trường đều có B = 0,02 T và đường cảm ứng từ vuông góc với trục quay xx’. Tính suất điện động cực đại của suất điện động xuất hiện trong khung.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook