Một kính thiên văn có số bội giác vô cực là 100. Khoảng cách hai kính là 505 cm. Tiêu cự vật kính và thị kính tương ứng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook