Một kính thiên văn, vật kính có tiêu cự \({f_1} = 1m\), thị kính có ghi \(10{\rm{x}}\). Khi ngắm chừng vô cực, khoảng cách giữa hai kính là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook