Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook