Một người đeo kính sát mắt một kính có độ tụ \(D = - 1,25{\rm{d}}p\) nhìn rõ những vật nằm trong khoảng từ 20cm đến rất xa. Người này mắc tật gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook