Một nguồn điện trở trong $0,5\Omega $ được mắc với điện trở $3\Omega $. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6V. Suất điện động của nguồn điện là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook