Một nguồn sáng phát ra chùm sáng đơn sắc có bước sóng \(662,5\,\,nm\), với công suất là \(1,{{5.10}^{-4}}\,\,W\). Số phôtôn của nguồn phát ra trong mỗi giây là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook