Một phân tử mARN có u = 12000 chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen, số nuclêôtit trong phân tử mARN đó sẽ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook