Một sợi dây dẫn điện từ có chiều dài s  dùng dây này để cuốn thành ống dây, có chiều dài  l  và đường kính $d_0$,  các vòng dây cuốn sát với nhau (không chồng lên nhau), Cho dòng điện I chạy qua ống dây. Cảm ứng từ bên trong lòng ống dây được tính bởi công thức

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook