Một tổ có 5 học sinh nữ và 6 học sinh nam. Số cách chọn ngẫu nhiên 5 học sinh của tổ trong đó có cả học sinh nam và học sinh nữ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook