Một vật rơi tự do từ một độ cao $h$. Biết rằng trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường \(15{\rm{ }}m\). Lấy $g=10m/{s^2}$. Thời gian rơi của vật là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook