Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook