Nếu khối lượng các chất bằng nhau thì lượng O2 thu được nhiều nhất ở

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook