Ngay khi nhận được tin chính phủ Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook