Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1973) đã xác định kẻ thù của nhân dân miền Nam là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook