Nhân tố sinh thái có ảnh hưởng thường xuyên rõ rệt nhất đối với sinh vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook