Nhân tố tiến hóa nào sau có thể làm thay đổi đồng thời tần số alen thuộc cùng một gen của hai quần thể?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook