Nhân vật lịch sử nào là người có công khởi xướng, mở đầu cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook