Nhiệm vụ của miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 1965 - 1968 có điểm gì khác so với giai đoạn 1961 - 1965?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook