Nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook