Nhóm quả, hạt thích nghi với cách phát tán nhờ động vật là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook