Những chất có thể đi qua lớp phôtpholipit kép của màng tế bào(màng sinh chất) nhờ sự khuyếch tán là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook