Nhúng một ống thủy tinh có đường kính trong nhỏ vào một chậu nước thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook