Nơron có 2 tính chất cơ bản là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook