Nước Gia-ven là hỗn hợp muối:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook