Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook