Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook