Ở cơ thể thực vật, loại tế bào nào sau đây có chứa ti thể với số lượng lớn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook