Ở đa số các loài thú, giới tính được xác định ở thời điểm nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook