Ở Đức, để được làm việc trong các nhà máy công nhân phải đóng thuế đặc biệt cho bọn nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook