Ở kỳ giữa của nguyên phân, tế bào có các NST với số lượng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook