Ở mỗi bán cầu, từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao lần lượt là các khối khí

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook