Ở người, gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook