Ở nhiệt độ cao, cacbon không tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook