Ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực cái xấp xỉ 1: 1 vì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook