Ở tế bào còn non, số lượng ti thể trong tế bào nhiều hơn so với tế bào khác vì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook